MIDDELFART

Pilates med fokus på styrke og ro i kroppen
Torsdage kl. 13.30 – 14.30
Uge 8 – 12
For alle

Torsdage kl. 13.30 – 14.30
Uge 8 – 12

5 × 60 minutter
For alle

Sted:
Middelfart Yoga Center
Teglgårdsparken 116, stuen
Fanøsundhuset
5500 Middelfart

475,00 kr.

Kan bestilles